Perintöoikeus

Perintöoikeus koskee omaisuuden siirtymistä omistajan kuoleman vuoksi. Perintöoikeudelliset säännökset koskevat muun muassa oikeutta perintöön, avustusta ja hyvitystä, ennakkoperintöä, kuolinpesän hallintoa ja velkoja, perunkirjoitusta, perinnönjakoa sekä testamenttia.

Perintökaari määrää Suomessa vallitsevasta perimysjärjestyksestä. Mikäli vainaja ei ole eläessään tehnyt testamenttia noudatetaan perintökaareen määräämää järjestystä. Suomen perintöoikeues lähtee siitä lähtökohdasta, että vainajan omaisuus siirtyy rintaperilisille. Rintaperillisiä ovat vainajan lapset, joista jokainen saa yhtä suuren osan perinnöstä. Suomen perintöoikeuden mukaan puoliso ei lähtökohtaisesti peri kuollutta puolisoaan. Jäämistö menee puolisolle ainoastaan siinä tapauksessa, jos puolisot ovat olleet naimisissa eikä vainajalla ole ollut lapsia.

Perittävä pystyy kuitenkin vaikuttamaan omaisuutensa kohtaloon esimerkiksi testamentilla. Testamentin saa tehdä 18-vuotias tai 15-vuotias sellaisesta omaisuudesta, jota hänellä on oikeus itse hallita. Testamentti on tehtävä kirjallisesti kahden todistajan ollesa yhtäaikaa läsnä. Testamentin teettäminen toimistossamme sisältää neuvottelut testamentin sisällöstä sekä asiakirjan laatimisen. Lisäksi hankimme todistajat puolestanne.

Lakiosa tarkoittaa osuutta, joka vastaa puolta rintaperillisen perintöosasta.Voidaankin siis sanoa, että perittävän omaisuudesta puolet on niin sanottu vapaa osa ja toinen osa on rintaperilleselle menevä lakiosa. Perintöoikeus ei kaikissa tapauksissa ole aivan yksinkertaista. Perintöoikeuteen oman lisänsä tuo niin kutsuttu lesken suoja. Lesken suoja tarkoittaa lesken oikeutta pitää jäämistö jakamattomana hallussaan.

Perintökaari 1 §: Periä voi vai se, joka elää perittävän kuolinhetkellä.

Läheisen kuolema tuo perillisille oikeuden perintöön mutta myös velvollisuuksia, kuten vainajan perunkirjoituksen toimittamisen ja perintöveron. Poismenon sattuessa voi olla hyvä jättää viralliset toimenpiteet asiantuntevan asianajajan hoidettavaksi. Toimistostamme saat kaikki perintöoikeuteen liittyvät palvelut. Teemme niin yksinkertaisia perukirjoja kuin myös vaativia kuolinpesän selvityksiä. Toimistomme puoleen voit kääntyä myös ennakoivasti esimerkiksi ennakkoperintöä tai testamenttia koskevissa asioissa. Ennakoimalla pystytään varautumaan ja suunnittelemaan verotukseen liittyviä asioita kuin myös välttämään mahdollisia kuolinpesän osakkaiden välisiä riitaisuuksia.


Tarvitsetko osaavan asianajajan avuksesi? Ota meihin yhteyttä ja kuvaile lyhyesti tilanteesi, niin hoidetaan yhdessä asiasi kuntoon.