Perukirja ja tarvittavat liitteet

PERUKIRJA JA TARVITTAVAT LIITTEET

Perunkirjoitus tulee järjestää kolmen kuukauden kuluessa kuolinpäivästä ja tämän jälkeen perukirja tulee toimittaa Verohallinnolle. Vaikka verottajalla ei ole valmista lomaketta perukirjasta, on kuitenkin tarkoin säädeltyä, mitä liitteitä ja selvityksiä perukirjaan tarvitsee.

Perukirjaa varten tarvitset vainajan sukuselvityksen, pesän osakkaiden virkatodistukset, mahdollisen testamentin ja avioehdon sekä ajankohtaiset tili- sekä muut varallisuustiedot ja myös ositus- tai perinnönjakokirjan, jos vainajan puoliso on kuollut aiemmin ja vainajan ja puolison ja perinnönsaajien välillä on toimitettu ositus ja perinnönjako.

Kuolemantapauksen sattuessa voi perunkirjoitukseen liittyvä prosessi tuntua monimutkaiselta ja tarvittavien asiakirjojen ja liitteiden hankkiminen tuntua raskaalta. Hankimme asiakkaidemme puolesta tarvittavat asiakirjat, laadimme perukirjan ja järjestämme perunkirjoituksen sekä toimitamme perukirjan verottajalle.


Tarvitsetko osaavan asianajajan avuksesi? Ota meihin yhteyttä ja kuvaile lyhyesti tilanteesi, niin hoidetaan yhdessä asiasi kuntoon.