Ajamme asiaasi yli 20 vuoden kokemuksella!

Erikoisalaamme ovat perheoikeus, perintöoikeus ja rikosasiat.

  • Lupauksemme

Sitoudumme hoitamaan asiaasi kaiken osaamisemme ja parhaan tietämyksemme mukaan siten, että paras mahdollinen lopputulos toteutuisi.

Lue lisää toimintatavoistamme »

  • Perheoikeus

Perheoikeus käsittää avioliiton solmimiseen, lapsen sukunimen valitsemiseen sekä avioliiton päättymiseen liittyviä oikeudellisia kysymyksiä. Perheoikeuteen kuuluvat aviopuolisoiden välisiä suhteita sekä lasten ja vanhempien välisiä suhteita koskeva lainsäädäntö.

Tutustu aiheeseen »

  • Perintöoikeus

Perintöoikeus koskee omaisuuden siirtymistä omistajan kuoleman vuoksi. Perintöoikeudelliset säännökset koskevat muun muassa oikeutta perintöön, avustusta ja hyvitystä, ennakkoperintöä, kuolinpesän hallintoa ja velkoja, perunkirjoitusta, perinnönjakoa sekä testamenttia.

Tutustu aiheeseen »

  • Rikosasiat

Rikosasiat ratkaistaan suullisessa pääkäsittelyssä. Oikeusturvan toteutuminen edellyttää, että sekä rikoksen uhrilla että rikoksesta epäillyllä on oikeus oikeudelliseen avustajaan, joka heidän yleensä kannattaa palkata avustajakseen pääkäsittelyyn.

Tutustu aiheeseen »

  • Lapsen edunvalvonta

Jos huoltaja ei pysty toimimaan puolueettomasti lapsensa edunvalvojana, voidaan lapselle määrätä edunvalvoja tiettyyn asiaan käyttämään lapsen puhevaltaa huoltajan sijaan. Edunvalvoja edustaa lasta ja tuo esille lapsen mielipiteen ja tämän kannalta parhaan ratkaisun.

Tutustu aiheeseen »

  • Lastensuojelu

Lastensuojelulla turvataan lapsen oikeutta turvalliseen kasvuympäristöön sekä tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen lapsen omien toiveiden mukaan. Vastuu lapsen hyvinvoinnista on ensisijaisesti lapsen vanhemmilla ja huoltajilla.

Tutustu aiheeseen »

  • Pienyritykset

Hoidamme myös pienyrityksen asioita…

Tutustu aiheeseen »